Gavus daugybės narių kreipimasį, dėl trūkstamų fotografų tinklapių, operatyviai atlikau fotografų sąrašo papildymą. Esamų sąrašo narių statistiniai duomenys šiuo atveju nebuvo atnaujinti, o palikti galioję 2014 sausio 18 duomenimis.

Fotografų/operatorių sąrašą rasite čia:
http://www.žymiausifotografai.lt/
Viso 3 sąrašuose – 100+(250+18)+58 = 378+58 = 436 fotografai ir operatoriai